Posługa duchowa
w Domu Pomocy Społecznej
im. Bpa Stanisława Stefanka w Kolsku

Możliwość kontaktu z kapłanem oraz udziału w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem Mieszkańców Domu

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej im. Bpa Stanisława Stefanka mają możliwość zaspokajania swoich potrzeb religijnych. Na terenie Domu znajduje się kaplica. Msza święta odprawiana jest w każdą środę o godz. 10.00. Odprawiane są również msze święte okazjonalne.

Osoby wyznania rzymsko-katolickiego mają zapewnioną możliwość codziennego uczestnictwa we wspólnej Modlitwie przed posiłkami oraz w okolicznościowych nabożeństwach. W listopadzie odbywa się Msza Święta za wszystkich dotychczas zmarłych Mieszkańców.

Mieszkańcy Domu mają również możliwość uczęszczania na mszę świętą, która odbywa się w niedzielę o godzinie 10.00 w Kościele Filialnym pw. Matki Boskiej Anielskiej w Kolsku. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej mają możliwość dowodu do kościoła za pomocą transportu Domu, przy wsparciu personelu.

Mieszkańcy innego wyznania mają możliwość wyznawania swojej wiary poprzez kontakt z członkami zgromadzenia, do którego należą.

Uczestnictwo w pogrzebach i modlitwie za zmarłych

W pogrzebie zmarłego Mieszkańca Domu uczestniczą Mieszkańcy wyrażający taką wolę, a także personel Domu. Mieszkańcy wraz z terapeutami regularnie odwiedzają mogiły na cmentarzu w Kolsku, zapalają znicze i dbają o estetyczny wygląd grobu. Przez cały rok Mieszkańcy mają możliwość odwiedzania grobów swoich bliskich.